Увага!!! Проводиться набір на курси: лікувального масажу, косметології та макіяжу, фітофармації, знімного протезування та металокераміки. Контактні телефони: (0332) 78-77-50, 78-25-52.

 

Стрижневою ланкою в організації навчально-методичної роботи у філії є циклова (предметна) комісія. Всього працює 4 циклові комісії з таких дисциплін:

  • клінічних;
  • стоматологічних;
  • фармацевтичних та природничих;
  • загальноосвітніх та суспільно-гуманітарних.

До змісту навчально-методичної роботи предметних (циклових) комісій входить:

  • навчальна робота;
  • методична робота;
  • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів;
  • удосконалення навчально-матеріальної бази;
  • організація самостійної роботи студентів;
  • організаційна робота.

     Робота чітко спланована: розглянуті і обговорені питання, які випливають із проблемного питання філії, а саме: організація самостійної роботи студентів та їх інформаційне забезпечення; вироблення практичних навичок зубного гігієніста, тестовий контроль при викладанні стоматологічних дисциплін; роль ситуаційних задач у навчальному процесі студентів; людський чинник та навчально-методичне забезпечення професійної підготовки; роль практичного навчання та використання навчальних алгоритмів у підготовці молодших спеціалістів, використання інноваційних технологій як засіб підвищення рівня знань та вмінь студентів, формування електронного контенту з метою створення віртуальної бібліотеки тощо.

СКЛАД ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ

 

НАЗВА КОМІСІЇ

ГОЛОВА

П.І.П.

ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЯКІ КОНТРОЛЮЄ ЦИКЛОВА КОМІСІЯ

1

2

3

4

5

 ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ, ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ  ДИСЦИПЛІН

ДЖИГАЛЮК

Ірина

Никифорівна

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10.

11.

12.

13.

14.

 Абрамюк Світлана Василівна

 Бондар Світлана Юріївна

 Вороб'єнко Надія Василівна

 Генсерук Ірина Петрівна

 Джигалюк Ірина Никифорівна

 Довгун Федір Федорович

 Оксамитний Юрій Анатолійович

 Панкевич Сергій Святославович

 Полубінський Віктор Борисович

 Прокопчук Ольга Григорівна

 Романчук Неоніла Павлівна

 Степанова Юлія Михайлівна

 Троцько Галина Петрівна

 Чернецова Інна Володимирівна

Українська  мова, українська література, українська мова за професійним спрямуванням, математика, іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням, світова література, всесвітня історія, історія України, географія, людина і світ, фізика, інформатика, фізична культура, астрономія, основи філософських знань, культурологія, основи правознавства, соціологія, основи економічної теорії

 ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

АТАМАНЧУК

Валентина

Олександрівна

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 Атаманчук Валентина Олександрівна

 Бельська Ольга Миколаївна

 Козак Лариса Борисівна

 Козюк Інна Ростиславівна

 Поляниця Оксана Іванівна

 Полубінський Віталій Вікторович

 Романюк Богдана Ігорівна

 Свіжак Валентина Михайлівна

 

Хімія, медична хімія, органічна хімія, неорганічна хімія, аналітична хімія, фармацевтична хімія, біологія, медична біологія, анатомія, фізіологія, основи латинської мови з медичною термінологією, основи загальної та медичної психології, основи медичної інформатики, патанатомія та патфізіологія, фармакологія та медична рецептура, мікробіологія, основи екології та профілактичної медицини, безпека життєдіяльності, основи біологічної фізики та медичної апаратури, соціальна медицина та ООЗ, ботаніка, ТЛР, перша долікарська допомога, ООП та ОП в галузі, фармакогнозія, технологія ліків, фармакологія, ОЕФ, основи менеджменту та маркетингу у фармації.

 

1

2

3

4

5

 СТОМАТОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

СЕРЬОГІНОВА

Галина

Володимирівна

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 Кондрацька Наталія Степанівна

 Литвтнюк Світлана Володимирівна

 Луцкевич Кіра Борисівна

 Романчук Софія Олександрівна

 Сабір’янова Олена Дмитрівна

 Серьогінова Галина Володимирівна

 Серьогінова Олена Степанівна

 Стець Іван Зіновійович

Профілактика стоматологічних захворювань, терапевтична стоматологія, хірургія зубів та щелепно-лицева травматологія, дитяча стоматологія, основи ортодонтії та ортопедичної стома-тології, фізіотерапія в стомато-логії, рентгенографія зубів та щелеп, стоматологічне матеріалознавство, обладнання та інструментарій, невідкладна допомога в стоматології, основи менеджменту і маркетингу в стоматології, моделювання ана-томічної форми зубів, ТВЗП, ТВНП, ТВБП, ТВОК в дитячому віці, ТВщ/лК, сучасні технології виготовлення зубних протезів, анатомія з топографічною анатомією голови та шиї, основи гістології, анатомія і фізіологія жувального апарату людини, зуботехнічне матеріалознавство, стоматологічна допомога населенню та профілактична медицина

 КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

РАЩИНСЬКА

      Лариса 
  
     Іванівна

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


.

 

 

 Бондар Світлана Юріївна

 Бонюк Ірина Олексіївна

 Катаман Андрій Юрійович

 Катаман Надія Степанівна

 Петриченко Олена Григорівна

 Ращинська Лариса Іванівна

 Романів Ігор Богданович

 Шинкарук Юлія Юріївна

 Шпот Наталія Володимирівна

Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка, внутрішня медицина, хірургія, педіатрія, акушерство, гінекологія, дерматологія та венерологія, інсектологія, анестезіологія та реаніматологія, оториноларингологія, офтальмологія, невро-логія, психіатрія та наркологія, медична та соціальна реабілітація, сімейна медицина, онкологія, геронтологія, репродуктивне здоров’я та планування сім’ї, ВМП та медицина надзвичайних ситуацій, епідеміологія, основи охорони праці та охорона праці в галузі, невідкладні стани у внутрішній медицині, невідкладні стани в педіатрії, невідкладні стани в хірургії, невідкладні стани в акушерстві та гінекології