Увага! Здається в оренду кабінет лікувального масажу 14 кв.м. Деталі за тел. 0676747561. Приймемо на роботу ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА. Деталі за тел.: 0676747561

 

Стрижневою ланкою в організації навчально-методичної роботи у філії є циклова (предметна) комісія. Всього працює 4 циклові комісії з таких дисциплін:

  • клінічних;
  • стоматологічних;
  • фармацевтичних та природничих;
  • загальноосвітніх та суспільно-гуманітарних.

До змісту навчально-методичної роботи предметних (циклових) комісій входить:

  • навчальна робота;
  • методична робота;
  • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів;
  • удосконалення навчально-матеріальної бази;
  • організація самостійної роботи студентів;
  • організаційна робота.

     Робота чітко спланована: розглянуті і обговорені питання, які випливають із проблемного питання філії, а саме: організація самостійної роботи студентів та їх інформаційне забезпечення; вироблення практичних навичок зубного гігієніста, тестовий контроль при викладанні стоматологічних дисциплін; роль ситуаційних задач у навчальному процесі студентів; людський чинник та навчально-методичне забезпечення професійної підготовки; роль практичного навчання та використання навчальних алгоритмів у підготовці молодших спеціалістів, використання інноваційних технологій як засіб підвищення рівня знань та вмінь студентів, формування електронного контенту з метою створення віртуальної бібліотеки тощо.

СКЛАД ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ

 

НАЗВА КОМІСІЇ

ГОЛОВА

П.І.П.

ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЯКІ КОНТРОЛЮЄ ЦИКЛОВА КОМІСІЯ

1

2

3

4

5

 ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ, ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ  ДИСЦИПЛІН

ДЖИГАЛЮК

Ірина

Никифорівна

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
 Абрамюк Світлана Василівна

 Джигалюк Ірина Никифорівна

 Крот Анатолій Сергійович

 Куриця Ірина Миколаївна

 Оксамитний Юрій Анатолійович

 Панкевич Сергій Святославович

 Романчук Неоніла Павлівна

 Троцько Галина Петрівна

 Чернецова Інна Володимирівна

Українська  мова, українська література, українська мова за професійним спрямуванням, математика, іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням, зарубіжна література, всесвітня історія, історія України, географія, людина і світ, фізика та астнономія, інформатика, фізична культура, основи філософських знань, культурологія, основи правознавства, соціологія, основи економічної теорії.

  ФАРМАЦЕВТИЧНИХ І ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

ПОЛУБІНСЬКИЙ

Віталій

Вікторович

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


 

 

 Атаманчук Валентина Олександрівна

 Бельська Ольга Миколаївна

 Козак Лариса Борисівна

 Поляниця Оксана Іванівна

 Романюк Богдана Ігорівна

 Свіжак Валентина Михайлівна

 Яручик Ірина Павлівна

 

Хімія, медична хімія, органічна хімія, неорганічна хімія, аналітична хімія, фармацевтична хімія, біологія і екологія, медична біологія, анатомія людини, фізіологія, фармакологія та медична рецептура, мікробіологія, основи екології та профілактичної медицини, соціальна медицина та організація охорони здоров'я, ботаніка, техніка лабораторних робіт, основи охорони праці та охорона праці в галузі, фармакогнозія, технологія ліків, фармакологія, ОЕФ, основи менеджменту та маркетингу у фармації.

 

1

2

3

4

5

 СТОМАТОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

СЕРЬОГІНОВА

Галина

Володимирівна

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


 

 

 Козаченко Інна Петрівна

 Кондрацька Наталія Степанівна

 Литвинюк Світлана Володимирівна

 Микитіна Тамара Олександрівна

 Сабір’янова Олена Дмитрівна

 Серьогінова Галина Володимирівна

 Серьогінова Олена Степанівна

 Стець Іван Зеновійович

Профілактика стоматологічних захворювань, терапевтична стоматологія, хірургія зубів та щелепно-лицева травматологія, дитяча стоматологія, основи ортодонтії та ортопедичної стоматології, фізіотерапія в стоматології, рентгенографія зубів та щелеп, стоматологічне матеріалознавство, обладнання та інструментарій, невідкладна допомога в стоматології, основи менеджменту та маркетингу в стоматології, моделювання анатомічної форми зубів, ТВЗП, ТВНП, ТВБП, ТВОК в дитячому віці, ТВЩ/ЛК, сучасні технології виготовлення зубних протезів, анатомія з топографічною анатомією голови та шиї, анатомія і фізіологія жувального апарату людини, зуботехнічне матеріалознавство, стоматологічна допомога населенню та профілактична медицина.

 

 КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ПОДОЛЯК

       Ірина
  
    Василівна

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11..

 

 

 Ващенюк Марія Ігорівна

 Войтович Марія Василівна

 Гребенюк Микола Леонідович

 Грицюк Орест Анатолійович

 Житніков Олег Леонідович

 Лисенко Катерина Олександрівна

 Мартинюк Жанна Іванівна

 Подоляк Ірина Василівна

 Рекачук Мирослава Володимирівна

 Федорчук Мирослава Володимирівна

 Хоменко Володимир Васильович

 

 

 

Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка, внутрішня медицина, хірургія, педіатрія, акушерство, гінекологія, дерматологія та венерологія, шкірні та інфекційні хвороби, проблеми туберкульозу, перша долікарська допомога, анестезіологія та реаніматологія, оториноларингологія, офтальмологія, неврологія, психіатрія та наркологія, медична та соціальна реабілітація, сімейна медицина, онкологія, геронтологія геріатрія та паліативна медицина, репродуктивне здоров’я та планування сім’ї, епідеміологія, основи охорони праці та охорона праці в галузі, невідкладні стани у внутрішній медицині, невідкладні стани в педіатрії, невідкладні стани в хірургії, невідкладні стани в акушерстві та гінекології.