До уваги абітурієнтів!!! До 8 серпня 2018р. продовжується прийом документів від вступників на базі 11 кл. (по ЗНО) на денну форму навчання. На заочну форму навчання по ЗНО прийом документів до 11.08.2018р., за дипломом до 19.09.2018р.

 СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція).

Виконавчий орган студентського самоврядування коледжу має форму студентської ради. Діяльність студентської ради охоплює різні сфери життя та навчання студентського колективу коледжу: навчання, дозвілля, правовий та соціальний захист. 

Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці. Студентське самоврядування сприяє задоволенню молодіжних потреб, реалізації студентських інтересів, є середовищем спілкування і взаємодії молоді в коледжі. 

Основними завданнями студентської ради є:

– захист прав та інтересів студентів;

– забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

– сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання патріотизму;

– пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;

– організація студентського дозвілля;

– оформлення стінгазет до святкових дат;

– співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;

– контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку;

– співпраця з кураторами академічних груп, завідуючими відділеннями.

 

Усі рішення студентської ради в межах повноважень доводяться до відома адміністрації коледжу.