Увага! Здається в оренду кабінет лікувального масажу 14 кв.м. Деталі за тел. 0676747561. Приймемо на роботу ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА. Деталі за тел.: 0676747561

 СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція).

Виконавчий орган студентського самоврядування коледжу має форму студентської ради. Діяльність студентської ради охоплює різні сфери життя та навчання студентського колективу коледжу: навчання, дозвілля, правовий та соціальний захист. 

Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці. Студентське самоврядування сприяє задоволенню молодіжних потреб, реалізації студентських інтересів, є середовищем спілкування і взаємодії молоді в коледжі. 

Основними завданнями студентської ради є:

– захист прав та інтересів студентів;

– забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

– сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання патріотизму;

– пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;

– організація студентського дозвілля;

– оформлення стінгазет до святкових дат;

– співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;

– контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку;

– співпраця з кураторами академічних груп, завідуючими відділеннями.

 

Усі рішення студентської ради в межах повноважень доводяться до відома адміністрації коледжу.