Увага! Здається в оренду кабінет лікувального масажу 14 кв.м. Деталі за тел. 0676747561. Приймемо на роботу ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА. Деталі за тел.: 0676747561

Мовою освітнього процесу

у Луцькій філії ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада» є державна мова України – українська.


Вакантні посади

Наразі вакантні посади у Луцькій філії ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж “Монада”  відсутні.

Гуртожитку немає.

Для осіб з особливими освітніми потребами

Луцька філія ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж “Монада” –  це  заклад освіти, де створені безперешкодні архітектурні середовища для маломобільних осіб з обмеженими можливостями:

  • встановлені пандуси, поручні
  • входи та виходи мають достатню ширину проходу
  • коридори мають достатню ширину, не мають звужень та виступаючих частин

Відповідно до медичних показів за спеціальностями, за якими навчаються у Луцькій філії ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж “Монада” за програмою фахових молодших бакалаврів та молодших спеціалістів такі студенти не навчаються.

Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю


Доступ до публічної інформації

«Монада» надає публічну інформацію керуючись Законом України “Про доступ до публічної інформації” та Указом Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”

Надання публічної інформації «Монада» здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Поштова адреса філії коледжу для подання інформаційного запиту: вул.Домни Гордіюк, 6, 43023, м. Луцьк, Волинська область, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати “Публічна інформація»);

Телефон: (0332)78-96-61, 78-96-60, 78-77-50.

Електронна пошта: monada06@meta.ua

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:
Від фізичної особи
Від юридичної особи
Від об'єднань громадян
Форма для подання інформаційного запиту в електронному виді