Увага! Здається в оренду кабінет лікувального масажу 14 кв.м. Деталі за тел. 0676747561. Приймемо на роботу ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА. Деталі за тел.: 0676747561

Історія коледжу

     У 1992 році в м. Львові було відкрито медичне училище ТзОВ «Монада». У 1994 році згідно рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії навчальному закладу надано статус коледжу, що ліцензований та акредитований ДАК Міносвіти і науки України за І та ІІ рівнями і який був першим та єдиним в Україні приватним медичним коледжем.

       Очолює коледж випускниця Львівського державного медінституту, відмінник охорони здоров'я, відмінник освіти України Диміна Л.М., педагогічний стаж якої становить 40 років.

      Медичний коледж працює у співдружності з Львівським медичним інститутом, Львівським національним медичним університетом ім. Данила Галицького, Львівським державним університетом фізичної культури, Львівською філією Міжрегіональної академії управління персоналом.  Випускники коледжу мають можливість навчатися у вищезазначених навчальних закладах згідно укладених угод.

         ТзОВ Медичний коледж «Монада» щорічно бере участь в міжнародних виставках «Престижні навчальні заклади України», «Сучасна освіта України» та нагороджений:

-        у 2001 р. - срібною медаллю «За кращу рекламу досягнень навчального закладу» та дипломом «За активне впровадження в учбовий процес нових технологій навчання»;

-        у 2002 р. - дипломом «За вагомий внесок у розвиток національної освіти»;

-        у 2003 р. – дипломом «За вагомий внесок у модернізацію національної освіти»;

-        у 2004 р. – срібною медаллю «За інноваційні педагогічні технології у навчальному процесі»;

-        у 2005 р. – дипломами «За високі досягнення в педагогічній та науковій діяльності» та «За вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти»;

-        у 2006 р. – дипломом «За вагомий внесок у інноваційний розвиток національної системи освіти»;

-        у 2007 р. – срібною медаллю «За інтеграцію науки і освіти у вищому навчальному закладі»;

-        у 2008 р. – дипломом «За високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу», почесним званням «Лідер сучасної освіти» за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність по модернізації освіти України;

-        у 2009 р. - срібною медаллю за перемогою в номінації «Створення сучасних засобів навчання», дипломом «За високі творчі досягнення в інноваційному оновленні національної системи освіти»;

-        у 2010 р. - срібною медаллю та дипломом в номінації «Застосування інноваційних технологій при підготовці фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації»;

-        у 2011 р. - золотою медаллю в номінації «Упровадження інноваційних технологій у навчальний процес вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», дипломом «За активну участь в інноваційній модернізації національної системи освіти».

          Медичний коледж «Монада» має 6 філій (у Луцьку, Дрогобичі, Первомайську, Ужгороді, Хусті, Чернівцях) та базове відділення у Львові.

          Луцька філія ТзОВ Медичний коледж «Монада» розпочала освітню діяльність за спеціальностями 5.110109 «Стоматологія ортопедична» та 5.110201 «Фармація» у 2000 році. Філію забезпечено засновницькими документами (установчою угодою про створення ТзОВ «Монада ЛТД», рішенням ТзОВ «Монада ЛТД» про відкриття філій, Положенням Луцької філії ТзОВ «Монада» із змінами та доповненнями, Положенням медичного коледжу Луцької філії ТзОВ «Монада ЛТД») та включено до ЄДРПОУ як заклад без права юридичної особи,  що  знаходиться  в орендованому приміщенні за адресою:  вул. Домни Гордіюк 6.

          На підставі наказу Міносвіти України від 11.03.96 № 72 «Про фахову раду з ліцензування та акредитації вищих закладів освіти» та розпорядження голови фахової ради з медицини та фармації № 79-фр від 30.05.02 р. у період з 04.06.2002 по 08.06.2002 р. була проведена ліцензійна експертиза діяльності медичного коледжу Луцької філії ТзОВ «Монада» на право провадження освітньої діяльності з напряму 1101 «Медицина» зі спеціальності 5.110109 «Стоматологія ортопедична» і з напряму 1102 «Фармація» зі спеціальності 5.110201 «Фармація» за І рівнем підготовки фахівців.

          За результатами вищеназваної експертизи філія отримала право на провадження освітньої діяльності зі спеціальностей «Стоматологія ортопедична» та «Фармація» ( № ліцензій 234699 серія АА рішення ДАКу протокол № 40 від 09.07.2002 р.) з ліцензованими обсягами прийому відповідно 60 і 60 осіб.

          Необхідність поповнення лікарень, ФАПів молодими, творчо мислячими працівниками, підвищення рівня забезпеченості лікувальних закладів висококваліфікованими фахівцями за рахунок конкурсного їх відбору на місця працевлаштування зумовило відкриття у філії в 2002 році відділення за спеціальністю 5.110101 «Лікувальна справа», з підготовки фельдшерів, а у 2004 р. – відділення за спеціальністю 5.110106 «Стоматологія», що передбачало підготовку зубних лікарів.

          17.09.2004 р. за рішенням Волинської РЕР від 16.09.2004 р.  протокол № 4, філія отримала ліцензію № 841501 серія АА на право надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням повної загальної середньої освіти. Ліцензований обсяг прийому 60 осіб.

          У період з 24.01.05 р по 26.01.05 р. було проведено ліцензійну експертизу діяльності медичного коледжу Луцької філії ТзОВ «Монада» на право провадження освітньої діяльності з напряму 1101 «Медицина» зі спеціальностей 5.110101 «Лікувальна справа» та 5. 110106 «Стоматологія» за І рівнем акредитації. За наслідками цієї експертизи було одержано ліцензію № 122252 серія АБ рішенням ДАК протокол № 54 від 22 лютого 2005 р. з ліцензованим обсягом прийому відповідно 60 і 60 осіб.

         Відповідно до рішення ДАК від 24.04.2007р., протокол № 66 і наказу МОН України від 11.05.2007 р. № 1192-Л Луцьку філію ТзОВ Медичний коледж «Монада» визнано акредитованою з напряму 1101 «Медицина» зі спеціальності 5.110106 «Стоматологія».

           Відповідно до рішення ДАК від 25.04.2011р., протокол № 87 і наказу МОНМС України від 07.06.2011 р. № 2128-Л Луцьку філію ТзОВ Медичний коледж «Монада» визнано акредитованою з напрямів 1201 «Медицина» зі спеціальностей 5.12010101 «Лікувальна справа» та 5.12010106 «Стоматологія ортопедична», а також з напряму 1202 «Фармація» зі спеціальності 5.12020101 «Фармація» за І рівнем акредитації. 01.07.2011 року МОН України Луцькій філії видано сертифікати про акредитацію даних напрямів та спеціальностей за № 1446976 серія НІ-І, № 1446880 серія НІ-І та № 1446883 серія НІ-І. Термін дії сертифікатів до 01.07.2016 року.

        Згідно рішення ДАК від 30.06.2011р., протокол №88 (наказ МОНМС України від 01.07.2011р. №2487-Л)  Луцькій філії видано ліцензію №585982 серія АВ на право надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста.    

          Ліцензований обсяг прийому – 60 осіб на кожний напрям та спеціальність денної форми навчання та 20 осіб на напрям 1202 «Фармація» спеціальність 5.12020101 «Фармація» - заочної форми навчання.

          Згідно рішення ДАК від 30.06.2011р., протокол №88 (наказ МОНМС України від 01.07.2011р. №2487-Л)  Луцькій філії видано ліцензію №585982 серія АВ на право надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста – зубного гігієніста.  

          Відповідно до рішення ДАК від 25.04.2012р., протокол № 96 і наказу МОНМС України від 01.06.2012 р. № 2117л Луцьку філію ТзОВ Медичний коледж «Монада» визнано акредитованою з напряму 1201 «Медицина» зі спеціальності 5.12010104 «Стоматологія» за І рівнем акредитації. 12.06.2012 року МОН України Луцькій філії видано сертифікат про акредитацію даного напряму та спеціальності за № 1446880 серія НІ-І. Термін дії сертифіката до 01.07.2017 року.  

         Згідно рішення РЕР від 04.1003.2013р., протокол №50 (наказ управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від 04.03.2013р. №113) Луцькій філії видано ліцензію №391087 серія АВ на право надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням повної загальної середньої освіти. Ліцензований обсяг прийому – 60 осіб. 

        Відповідно до рішення ДАК від 16.06.2016р., протокол № 121 і наказу МОН України від 19.12.2016р.       № 1565 Луцьку філію ТзОВ Медичний коледж «Монада» визнано акредитованою з напрямів 22 «Охорона здоров'я» зі спеціальностей 223 «Медсестринство»,  221 «Стоматологія», 226 «Фармація, промислова фармація» за І рівнем акредитації. 14.11.2017 року та 05.03.2018 року МОН України Луцькій філії видано сертифікати про акредитацію даних напрямів та спеціальностей за № 0396243 серія НІ-І, № 0396244 серія НІ-І, № 14001823 серія КП.Термін дії сертифікатів до 01.07.2026 року.

       У 2020 році заклад освіти було перейменовано на Луцьку філію ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Монада».
       З 18.11.2022 року змінено найменування закладу освіти на: Луцька філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж «Монада».

       Станом на 01.09.2022 року у Луцькій філії створено і діють спеціальності: 221 «Стоматологія», 223 «Медсестринство», 226 «Фармація, промислова фармація». Відділення «Фармація, промислова фармація» має денну та заочну форми навчання.

          На усіх відділеннях підготовка фахівців здійснюється за певними спеціальностями. Разом з тим, на відділенні «Середньої та фахової освіти»  надається базова середня освіта. Після її отримання студенти продовжують навчання на відділеннях, згідно поданих ними заяв і укладених контрактів та наказу по коледжу про їх зарахування на навчання.